Capitoline Museum

Một trong những nơi ấn tượng nhất ở Rome là Capitoline Museum. AI mà thích điêu khắc thì nên đến đây và Borghese Gallery. Đặc biệt nhất ở Capitoline Museum là các mảnh sót lại của bức tượng Constantine đại đế khổng lồ: cái đầu, 2 bàn tay, 2 bàn chân và một số mảnh khác. Riêng cái đầu cao 2.5m, mỗi bàn chân dài 2m, tượng trong tư thế ngồi nếu còn nguyên vẹn sẽ cao 12m. Ngoài ra trong bảo tàng này còn tượng đầu Medusa, tượng Boy with thorn (cái tượng này có rất nhiều phiên bản ở rất nhiều các bảo tàng khác nhau), tượng she-wolf (biểu tượng của Rome) và nhiều thứ khác nữa.

Capitoline Museum

A fragment of The Colossus of Constantine - Capitoline Museum

A fragment of The Colossus of Constantine - Capitoline Museum

A fragment of The Colossus of Constantine - Capitoline Museum

A fragment of The Colossus of Constantine - Capitoline Museum

Capitoline Museum

Capitoline Museum

Capitoline Museum
Capitoline Museum
Capitoline Museum

Capitoline Museum

Capitoline Museum

Medusa Head - Capitoline Museum

Capitoline Museum

Capitoline Museum

She-wolf - Capitoline Museum

Boy with thorn (Lo Spinario) - Capitoline Museum

Capitoline Museum

Inside Santa Maria degli Angelo

(Cái này ở Santa Maria degli Angeli, ko liên quan đến Capitoline Museum)

Door decorations - Santa Maria degli Angelo

 (Trên cửa của Santa Maria degli Angeli có nhiều hình trang trí khắc nổi kiểu này)
I've never seen anything like this before - on the door of Santa Maria degli Angelo
(cũng là tượng khắc nổi trang trí trên cửa của Santa Maria degli Angeli)
The mouth of truth - S. Maria in Cosmedin
(Mouth of Truth – S.Maria in Cosmedin. Từ thời trung cổ, người ta tin rằng nếu ai cho tay vào đây mà nói dối thì sẽ bị cắn đứt tay. Tượng này xuất hiện trong bộ phim Roman Holiday có Audrey Hepburn đóng)
Advertisements