Tháng một, tháng chạp, tháng giêng, tháng hai, tháng thiên, tháng tai

Vè qua vè lại moi được một nhúm quyết tâm

Chui vào lab chăm chỉ làm cả Xmas

Cặm cụi cả tháng tòi ra được mấy cái thí nghiệm.

Một thí nghiệm: hỏng

Hai thí nghiệm: hỏng

Ba thí nghiệm: hỏng

Bốn thí nghiêm: hỏng

Năm thí nghiệm: hỏng

Sáu thí nghiệm: hỏng

Bảy thí nghiệm: hỏng

Còn ba thí nghiệm nở ra vài cái kết quả:

Cái: không thống nhất

Cái: sai lung tung

Cái: trở mặt đảo chiều

Chớ than phận khó ai ơi!

Còn tế bào: em còn làm tiếp chớ, Sup còn tiền: em còn làm tiếp chớ!

Advertisements