Lẳng lặng mà nghe họ tra ta

Bao giờ bố mẹ có thông gia

Phen này bà quyết không mời cưới

Há mỏ rã họng đợi thịt gà, nhá!

*

Lẳng lặng mà nghe họ tra ta

Bao giờ đi cày kiếm đô la

Phen này bà quyết không mừng Tết

Cháu chắt đừng mong có lộc là (lì xì), nhá!

*

Lẳng lặng mà nghe họ tra ta

Bao giờ về nước để đoàn gia

Phen này bà quyết đi nhiều nữa

Chụp nhiều ảnh đẹp cứ gọi là, nhá!

*

Lẳng lặng mà nghe họ tra ta

Lời vào tai thủng lại đi ra

Phen này bà quyết cười hô hố

Các bác ở lại, em thoát nha, hahahah!

Advertisements